Pane můj bože cituje

2298

Pane Bože, přijď k nám. 2. Pán zastavil se na břehu, hledal lidi ochotné jít za ním, aby se stali rybáři duší. Můj Pane dnes i na mne se díváš, tvoje ústa vyslovila mé jméno, svoji loďku, na břehu zanechávám, spolu s Tebou nový začít chci lov.

Jan 16, 2011 Kristus Pán 193 Pane Bože přijď k nám 200 Kvůli Tobě, Pane můj 192 Pane můj, chválím Tě 69 Kyrie eleison 172 Pane, ty jsi hoden 149 Lidé všech národů 145 Pane, Ty víš všechno 157 Má sílo 121 Pěj chválu 4 Má víra 80 Plni moci 71 Máme srdce plné chvály … Pomoz nyní mně opuštěné, nemám nikoho jen tebe, Pane, můj Bože! Pomoz mně osiřelé a vlož do mých úst vhodnou řeč před tváří lva (krále) a učiň, abych se mu zalíbila! Proměň jeho srdce, aby nenávidělo našeho nepřítele, ať zahyne on i ti, kteří stejně smýšlejí! Feb 20, 2021 Evangnet, nezávislý evangelický portál. Kurzívou jsou značeny začátky písní, které se liší od jejich názvu, nebo název, či začátek písně v originále.

  1. Unikoingold cena
  2. Jak převést peníze ze skrillu na debetní kartu

Můj Pane a můj Bože. 8. Bože, ať má můj syn potíže! Modlitba starostlivého otce. z knihy Kup si los, vydal(o): Karmelitánské nakladatelství. Daruj mi syna, ó Pane, jenž bude tak silný, aby vždy věděl, v čem je slabý, a statečný natolik, aby si uměl přiznat vlastní strach.

Pane Bože, můj milovaný! Vzpomínáš-li dosud na mé hříchy a nehodláš pro-to udělat, oč tě prosím, nalož s nimi, můj Bože, podle své vůle, což je to, co nejvíc chci, a pro-jev mi tak svou laskavost a milosrdenství a budeš i v nich poznán. A jestliže čekáš na mé skutky, abys na jejich pod-

7 Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Připravme se na setkání s naším Pánem v Božím slově. Skrze vodu a Ducha jsi nás obnovil k svému obrazu, Pane: smiluj se nad námi.

Pane můj bože cituje

149 Vyslyš mne laskavě, Pane můj, Bože, probuď mne k životu, přidej mi den. 150 Blíží se ti, kteří plánují špatnost, Zákon tvůj pustili ze zřetele. 151 Blíž nežli oni jsi u mne ty, Pane, pravdivá jsou tvoje přikázání. 152 Dávno vím o každém, Bože, tvém slovu, že jsi ho postavil na věčný základ.

Můj Pane a můj Bože Můj Pane a můj Bože, vezmi ode mne vše 6 Mnohé divy jsi učinil, Pane, můj Bože, † i záměry, které s námi máš; * kdo by se tobě vyrovnal!

Hladovou duši nenasytí ani užívání všech dober světa - jen Bůh sám.

Dobrý Pelikáne, Jezu, Pane můj, krví svou nás hříšné z hříchů očišťuj, vždyť jediná krůpěj její stačila, aby všeho světa  Bože, můj spasiteli,. ať zajásá můj jazyk nad tvou spravedlností. Otevři mé rty, Pane,. aby má ústa zvěstovala tvou chválu. Vždyť nemáš zálibu v oběti  1.

Můžeš mít radost 240. Myslete na Kanaán 241. My s ním zůstanem 242. Na cestu s námi 243. Na kolenou 244.

Pane můj bože cituje

Můj Králi a Bože 235. Můj Pán, ó můj Pán 236. Můj Pán radost dává 237. Můj Pán všechny svolá 238. Muž moudrý 239.

Můj Pane a můj Bože. 8.

jak poslat eos do ledger nano s
bitcoinová peněženka charlese schwaba
tabulka velikostí ethereum classic dag
který z dalších imperativů mince
raken denní hlášení

Pane Bože, můj milovaný! Vzpomínáš-li dosud na mé hříchy a nehodláš pro-to udělat, oč tě prosím, nalož s nimi, můj Bože, podle své vůle, což je to, co nejvíc chci, a pro-jev mi tak svou laskavost a milosrdenství a budeš i v nich poznán. A jestliže čekáš na mé skutky, abys na jejich pod-

Naplň mne milostí nekonečnou 246. Napněte R: Ej bože můj Bb Nechce se domů C Ej bože můj Na louce strom pod stromem ležím V dálce hřmí hrom přes háj domů běžím Pod horou háj nad hlavou nebe Nad nebem ráj a tam vidím tebe R: Hej bože můj Nad tebe není Ej bože můj Bb Ještě jednu Borovičku Db Zahrajem na píšťaličku Eb Jen pro tebe za hubičku Ej bože můj Zpěvnik pro kytaru s akordy. Texty písní s akordy, transponovaní. Songbook, lyrics with chords for guitar. Poučující, pro Étana Ezrachejského. [] (Ž 89,1-19; CEP) Pane, smiluj se nade mnou!